1986 292
Tadahiko Taira
250cc
Misano World Circuit Marco Simoncelli
YZR250 (0W82)